Advertisement

[🔥] เพลงใหม่ "Double Knot" ของสเตรย์คิดส์ถูกปล่อยออกมาแล้วครับ💥 สามารถรับชม MV ได้แล้วตอนนี้ผ่านยูทูป และสามารถฟังได้แล้วตามแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆ! Go Go! Check it out!👍 #straykids #스트레이키즈 @realstraykids #doubleknot #straykidscomeback #youmakestraykidsstay

DOWNLOAD MEDIA
arrow